Struktura piosenki może być różna w zależności od gatunku muzycznego i indywidualnych preferencji twórcy. Jednak w wielu przypadkach standardowa struktura piosenki składa się z następujących elementów:

  1. Intro: krótki fragment muzyczny, który wprowadza słuchacza w klimat utworu.
  2. Verse: pierwszy zwrotka, w której zwykle znajduje się główna historia lub treść piosenki.
  3. Chorus: refren, w którym powtarza się główny motyw piosenki. Chorus jest najważniejszym elementem piosenki i jest często łatwiejszy do zapamiętania niż verse.
  4. Verse 2: druga zwrotka, która może rozwijać lub uzupełniać historię opisaną w pierwszej zwrotce.
  5. Chorus 2: powtórzenie refrenu.
  6. Bridge: część piosenki, która może wprowadzać zmianę nastroju lub dynamiki utworu.
  7. Chorus 3: ostatnie powtórzenie refrenu.
  8. Outro: krótki fragment muzyczny, który kończy piosenkę.

Niektóre piosenki nie mają wszystkich wymienionych elementów, a inne mogą mieć dodatkowe części, takie jak pre-chorus, solo instrumentalne lub interlude. Ważne jest, aby struktura piosenki była spójna i pasowała do treści i nastroju utworu.